KAPLICA MĘCZENNIKÓW REPRESJI STALINOWSKICH

Kaplicę wybudowaną w latach 2014-2017 poświęcono Polakom, którzy zostali brutalnie zamordowani w czasie represji komunistycznych od początku rewolucji październikowej w 1917 roku do pieriestrojki Gorbaczowa. W szczególny sposób represje te dotknęły Polaków zamieszkałych na Kresach w latach 1937-1938. Prześladowania Polaków z tego okresu powszechnie nazywane są „operacją polską”. Według historyków w ciągu wspomnianych dwóch lat […]

FRAGMENTY DRUGIEGO LISTU BŁ. JANA BEYZYMA (PIERWSZEGO NAPISANEGO Z MADAGASKARU)

Tananariwa, Luty 1899. […] Płynęliśmy szczęśliwie aż do Majungi (port na Madagaskarze). W Majundze kapitan dostaje rozkaz wysadzenia wszystkich jadących do Tamatawy, bo tam dżuma. Trudna rada, musiałem się więc z mojemi bagażami przenieść na brzeg (a miałem ich sporo, bo ksiądz Prowincyał posyłał przezemnie rozmaite rzeczy z Tuluzy dla naszej missyi). — Dziękowałem tylko […]

ŻYCZENIA WIELKANOCNE ORAZ PODZIĘKOWANIE Z WIOSKI TRĘDOWATYCH ANTANANIVO

Port-Bergé, Wielkanoc, 3 kwietnia 2018 Drodzy Przyjaciele Misji, witam Was i tropikalnie pozdrawiam. Ufam, że Święta Wielkanocne minęły nam wszystkim szczęśliwie i że były czasem błogosławionym oraz umocnieniem w wierze i nadziei. Teraz dopiero znajduję czas, aby odpisywać i przesyłać życzenia. Ponieważ jesteśmy jeszcze w Oktawie Wielkanocy i czas wielkanocny jest dość długi, więc niech […]

ŻYCZENIA NA WIELKANOC

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salonie nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. […] Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: „Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto […]

GORLIWOŚĆ OJCA JANA BEYZYMA SJ O DUSZE

Hasło św. Ignacego Loyoli „adiuvare animas” -„pomagać duszom” w ich powrocie do Boga Stwórcy i Zbawcy – głęboko zapadło w serce ojca Beyzyma. Całe swoje życie zakonne i kapłańskie poświęcił większej chwale Bożej i większej pomocy duszom. Troskę o dusze łączył pokornie z troską o własne zbawienie. Prosił wielokrotnie karmelitanki krakowskie o wstawiennictwo u Matki […]