WSPOMNIENIA O JANKU BEYZYMIE

Gdy mówimy o ojcu Beyzymie, mamy przed oczyma obraz wielkiego misjonarza i wiernego posługacza trędowatych, o którym pamięć żyje wśród potomków ludzi uratowanych przez ojca Beyzyma od śmierci na skutek choroby lub głodu. Zapominamy natomiast, że ten wybitny człowiek był kiedyś małym chłopcem, pochodził z zamożnej szlacheckiej rodziny i miał wszystko. Być może, gdyby jego […]

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW

Polski Samarytanin – bł. o. Jan Beyzym Konkurs na kartę z pamiętnika – dla uczniów szkół podstawowych Konkurs na reportaż lub opowiadanie – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Organizator konkursu: Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej  Towarzystwa Jezusowego Partner konkursu: Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Cele konkursu: Popularyzacja wiedzy na temat […]

DESZCZ

Lena ma 26 lat. Cztery lata temu wyszła za mąż za Dmytra. Mają synka Daniłę, który niedawno skończył trzy lata. Młodzi należą do II wspólnoty neokatechumenalnej przy parafii na Greczanach w Chmielnickim, na Ukrainie. Po wielu burzliwych przeżyciach i poszukiwaniach odnaleźli drogę do Boga, który ich prowadzi do siebie również przez wspólnotę. W obliczu chorobyDroga […]

WOLA BOŻA W ŻYCIU OJCA JANA BEYZYMA

Wierząc w Boga, ufając Mu i miłując Go i Jego większą chwałę, ojciec Jan Beyzym poddawał się z wiarą, nadzieją i miłością świętej i dobrej woli Bożej. Bardzo często w jego listach spotykamy wyrażenie fiat voluntas Dei lub po polsku „dziej się wola Boża”: „We wszystkim dziej się wola Boża”. W doli i niedoli dziej […]

ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH

BŁ. O. JAN BEYZYM SJ OPATRUJE RANY TRĘDOWATEMU 31 Stycznia 2016 – ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH Każdego roku, w ostatnią niedziele stycznia ochodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, abyśmy na nowo uświadomili sobie jak jeszcze dzisiaj, w XXI wieku, mimo tak ogromnego postępu cywilizacyjnego społeczeństw rozwiniętych, panoszy się – szczególnie w niektórych regionach naszej Planety […]