KONTA BANKOWE

logo3REFERAT MISYJNY
TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO
PROWINCJI POLSKI POŁUDNIOWEJ
MAŁY RYNEK 8
31-041 KRAKÓW
przekaz
Nr konta w Polsce:
50 1240 2294 1111 0010 2222 3570 (wpłaty w PLN)
33 1240 4650 1111 0010 8560 2716 (wpłaty w PLN dla ADOPCJI SERCA)
23 1240 4650 1978 0010 8560 2905 (wpłaty w EURO)
52 1240 2294 1787 0010 2300 2206 (wpłaty w USD)
Referat Misyjny Towarzystwa Jezusowego PME
Mały Rynek 8, 31-041 KRAKÓW
*****
Dla wpłat spoza Polski:
 
Bank: PKO SA III O/KRAKÓW
swiftcode: PKOPPLPW
IBAN: PL52 1240 2294 1787 0010 2300 2206 (wpłaty w USD)
IBAN: PL23 1240 4650 1978 0010 8560 2905 (wpłaty w EURO)
Referat Misyjny Towarzystwa Jezusowego PME
Mały Rynek 8, 31-041 KRAKÓW
*****
Nr konta w Chicago: NOWE KONTO:
 
Bank: Polish & Slavic Federal Credit Union, Routing # (czyli numery banku): 2260-8202-2
Nazwa konta: THE POLISH MESSENGER, Account # 1363413
Dopisek: na jaki cel misyjny
 
Wpłaty czekami można wysyłać na:
The Polish Messenger of The Sacred Heart
4105 N Avers Ave
Chicago, IL 60618
Dopisek: MISJE
*****
Nr konta w Niemczech:
zamknięte/Bankkonto geschlossen