KONKURS PLASTYCZNY

Bez nazwy

I Nagroda, CFX Madagaskar
Druga nagroda. Madagaskar CFX

II Nagroda, CFX Madagaskar
Trzecia nagroda Madagaskar CFX

III Nagroda, CFX Madagaskar
2010 Kasungu0002

Nagroda pocieszenia, Malawi
2010 Kasungu0003

Nagroda pocieszenia, Malawi

ŚLADAMI BŁOGOSŁAWIONEGO JANA BEYZYMA

 

KONKURS PLASTYCZNY

dla dzieci i młodzieży

 

Regulamin konkursu plastycznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Śladami bł. Jana Beyzyma”.

Cele konkursu : poznanie życia i działalności o. Jana Beyzyma, zapoznanie z tematyką misyjną, kształtowanie postawy „otwartego serca” – uwrażliwianie na pomoc innym ludziom.

Organizator : Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Warunki konkursu :

  • kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych klas 1-3, 4-6, młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna

  • technika: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, techniki mieszane

  • format: A3, A4, prace indywidualne, dopuszczalna ilość prac na jednego uczestnika – 1 praca.

TERMIN SKŁADANIA PRAC :

do 31 stycznia 2016 roku.

Kontakt : W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy:

procmisspme@gmail.com

Prace nadesłane na konkurs muszą zawierać dane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, klasa/szkoła – dokładny adres, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, pieczątka szkoły, nr telefonu oraz adres mailowy.

Komisja konkursowa dokona oceny prac w terminie DWÓCH TYGODNI, tj do 15 lutego 2016 roku. Szkoły laureatów zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów.

Prace wraz ze zgłoszeniem (załącznik) prosimy przesyłać na adres:

Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej

Towarzystwa Jezusowego,

ul. Kopernika 26, 31-501 KRAKÓW

Serdecznie zapraszamy!