Przekaż 1% na Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym

“Kto wspomaga bliźniego swą ręką, wypełnia przykazania.
Bądź łaskawy dla potrzebującego i nie daj mu długo czekać na pomoc!”
(por. Syr 29,1b.8)
1 % – odpis podatkowy
Numer KRS: 0000521980
Przez szkoły, bursy, wyższe uczelnie, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze oraz pracę wychowawczą przy parafiach, dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
Twój 1% odpisu podatkowego pomoże potrzebującym, zwłaszcza tym w trudnej sytuacji życiowej:
* rozwinąć talenty;
* zdobyć cenne doświadczenie życiowe;
* zorganizować wypoczynek, nie zaniedbując rozwoju duchowego;
* stać się wrażliwym na ludzką biedę i potrzeby społeczne;
* dbać o dziedzictwo narodowe, kulturowe i religijne;
* stawać się „człowiekiem dla innych”.
Przekazując nam 1% wspierasz wiele inicjatyw służących osobom potrzebującym. Warto!
Posted in Polski.