KONKURS LITERACKI BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM. ZAKOŃCZENIE KONKURSU

LAUREACI I OPIEKUNOWIE PRZY OŁTARZU BŁ. JANA BEYZYMA

MŁODZI PISARZE I PUBLICYŚCI, CZYLI PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO POLSKI SAMARYTANIN – BŁ. JAN BEYZYM
Ogłoszony w czternastym numerze naszego pisma konkurs dla uczniów spotkał się z zainteresowaniem wśród szkół z południowej Polski. Najwięcej prac przygotowali uczniowie z Krakowa, ale także ze Świętochłowic, Budzowa, Sułkowic, Krzywaczki i Libiąża. Już teraz na wstępie serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom odwagi podjęcia trudu przygotowania się do udziału w konkursie, a następnie opracowania pracy literackiej! Dziękujemy i gratulujemy Nauczycielom i Opiekunom Uczestników, którzy zmotywowali i wspierali uczniów – Państwa praca to misja na miarę budowy szpitala w Maranie!
Przypomnijmy: uczniowie szkół podstawowych przygotowywali karty z pamiętnika. Nadesłane prace urzekały oryginalnością ujęcia tematu, kreatywnością autorskich rysunków czy pomysłowością w udekorowaniu pamiętnika oraz starannością w przygotowaniu rękopisu.
Poniżej informacje jury konkursu.
LAUREACI KONKURSU W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE
 
 
WYRÓŻNIENI W KONKURSIE W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE

ZAKOŃCZENIE KONKURSU LITERACKIEGO BŁ. JAN BEYZYM

Uczniowie starsi, inspirując się biografią, działalnością lub miejscami związanymi z ojcem Janem Beyzymem – bohaterem konkursu, pisali opowiadania lub reportaże.
Nadesłane opowiadania zaskakiwały pomysłowością w budowaniu fabuły i sposobem wykorzystania czy wprowadzenia do opowieści biografii o. Beyzyma. Wśród prac konkursowych były opowiadania współczesne, pisane w narracji odbohaterskiej czy z wykorzystaniem różnych zabiegów kompozycyjnych. Jury oczywiście uszanowało pełną niezależność autora-twórcy do kreowania świata przedstawionego, jednak w kilku przypadkach realistyczne opowiadania zawierały poważne błędy rzeczowe, wynikające z błędnie przedstawionych okoliczności historycznych czy kulturowych. Niestety takie prace nie spełniały wymagań swojego gatunku. Zdecydowanie mniej uczniów podjęło się napisania reportażu. Przypomnijmy: reportaż to wypowiedź z pogranicza literatury i publicystyki, charakteryzuje go przede wszystkim rzetelność i wnikliwość w opisie tematu; obiektywizm autora, wykorzystywanie i powoływanie się na różne źródła informacji, funkcjonalna kompozycja. Nadesłane reportaże to przykłady wnikliwej lektury materiałów źródłowych i pomysłowości na ich wykorzystanie w tekście.
Konkurs dla tej grupy uczniów odbywał się w dwóch etapach. Po lekturze nadesłanych opowiadań i reportaży jury zakwalifikowało 10 prac do etapu drugiego. Zgodnie z regulaminem zadaniem finalisty było przygotowanie krótkiego, amatorskiego nagrania filmowego, w czasie którego odczytuje przed swoją publicznością fragmenty pracy. Także w tym etapie uczniowie zaskakiwali: otrzymaliśmy nagranie przygotowane w szkolnej bibliotece, specjalnie udekorowanej sali szkolnej, w domowym zaciszu czy w kościele. Odczytywane przez autorów teksty były często stosownie interpretowane głosem, sprzyjały słuchaniu, niestety w niektórych emocje towarzyszące nagrywaniu przeszkadzały bardzo, prowadząc do czytania pośpiesznego czy z poważnymi błędami wymowy.
Jako jury konkursu mamy ogromną nadzieję, że zdobyta wiedza i wyzwolone emocje nie tylko posłużą popularyzacji wiedzy na temat bł. Jana Beyzyma, ale także przyczynią się do rozwijania odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby otoczenia.
LAUREACI KONKURSU W KATEGORII GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
 
 
WYRÓŻNIENI W KONKURSIE W KATEGORII GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
 
LAUREATOM, WYRÓŻNIONYM ORAZ ICH OPIEKUNOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym
Posted in Bez kategorii.