NAUCZYCIELSKIE REFLEKSJE

Mój bliski kontakt duchowy z bł. Janem Beyzymem rozpoczął się dwa lata temu za pośrednictwem o. Tomaszewskiego drogą konkursów organizowanych dla uczniów. Zachęcając uczniów do wzięcia udziału w dwóch edycjach konkursu, przybliżałam im osobowość i zasługi Mistrza z Marany. Razem przeżywaliśmy przygody, które – mimo że owiane fantazją i wyobraźnią dziecięcą – oddawały realia prawdy o Wielkim Człowieku. Jako prace konkursowe uczniowie tworzyli modlitwy, pisali piosenki, opisywali sny z udziałem bł. Jana Beyzyma. Postać Wielkiego Samarytanina zainspirowała nas do poświęcenia Janowi Beyzymowi jednego z dni rekolekcji wielkopostnych w zeszłym roku. Składam wielkie Bóg zapłać o. Tomaszewskiemu i Organizatorom konkursów plastyczno-literackich za rozbudzanie nie tylko twórczej weny w uczniach, ale także duchowej motywacji do inspirowania się życiem i przykładem Wielkich Autorytetów, również wśród dorosłych. Szczęść Boże!
Aldona
Posted in Bł. Jan Beyzym SJ.