BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM WĘDROWIEC MIŁOŚCI

MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I GRUP RODZINNYCH ORGANIZATOR: Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. PARTNER KONKURSU: Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. CELE KONKURSU: 1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności bł. Jana Beyzyma. 2. Kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów w formie komiksu. 3. Wspieranie postaw prospołecznych; rozwijanie […]

ŻOŁNIERZ

Autor: Jakub Szlachcic, uczeń Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu Opieka merytoryczna: mgr Lucyna Twardowska 1 SIERPNIA 1942 ROKU* Już prawie czwarty miesiąc próbujemy zająć tę przeklętą wyspę… W samym moim oddziale ze stu dobrze wyszkolonych i uzbrojonych wojowników zostało zaledwie trzydziestu czterech wykończonych, chorych i głodnych niedobitków. W całej armii sytuacja […]

POKORA OJCA JANA BEYZYMA SJ

Kiedy się czyta listy ojca Beyzyma, jest się zaskoczonym, więcej, oszołomionym jego pokorą. Gdy nazywano go „apostołem trędowatych”, protestował. Był on tylko niegodnym ich posługaczem i kompletnym zerem. Jeżeli powstał jakiś szum dookoła jego osoby, to tylko dlatego, że wysyłał listy do Misji Katolickich z prośbą o jałmużny dla chorych. I gdyby nie pomoc w […]

DRUGIE PRZYJŚCIE JEZUSA. IKONA WEDŁUG KIKO ARGUELLO

Obraz znajdujący się w Kaplicy Męczenników przedstawia drugie przyjście Chrystusa. Opiera się na tradycyjnym przedstawieniu ikony „Sąd Ostateczny” pochodzącej z 1400 roku. Autorką obrazu jest Augustyna Krasij. Autorka wzorowała się na ikonie namalowanej przez Kiko Arguello, która znajduje się w Domus Galilaeae w Izraelu, na Górze Błogosławieństw. U góry ikony Bóg Ojciec, który stworzył wszechświat, […]

KAPLICA MĘCZENNIKÓW REPRESJI STALINOWSKICH

Kaplicę wybudowaną w latach 2014-2017 poświęcono Polakom, którzy zostali brutalnie zamordowani w czasie represji komunistycznych od początku rewolucji październikowej w 1917 roku do pieriestrojki Gorbaczowa. W szczególny sposób represje te dotknęły Polaków zamieszkałych na Kresach w latach 1937-1938. Prześladowania Polaków z tego okresu powszechnie nazywane są „operacją polską”. Według historyków w ciągu wspomnianych dwóch lat […]