PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Bogu za tę piękną misję, która trwa i pozostaje wierna swojemu pierwotnemu charyzmatowi. Jest nim pielęgnowanie biednych chorych na trąd. Oni są centrum tego dzieła, w którym mam zaszczyć uczestniczyć. Dziękuję również wszystkim, którzy niestrudzenie wspierają nas na różne sposoby, tj. duchowo przez modlitwę oraz materialnie. To właśnie chcemy wyrazić w haśle, o które w tym roku poprosiła nas nasza przełożona prowincjalna: „Podając sobie nawzajem ręce, pracujemy wytrwale i skuteczniej służymy naszym cierpiącym Przyjaciołom”. Każdy, niezależnie od tego, skąd przychodzi, wnosi swój wkład i na różne sposoby okazuje swoją życzliwość. Dziękujemy wszystkim i za wszystko, jesteście dla nas ogromnym wsparciem. „Jak piękne i wielkie są Twoje dzieła, Panie, Ty napełniasz nas radością”. Podsumowując, jak mówi się po malgasku, „Mora entina ny entana zaraina” – „Ciężar jest łatwiejszy do udźwignięcia, gdy niesie się go razem”. A Chrystus mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Wreszcie, te świadectwa to najlepsze, co możemy Wam zaoferować, jako wyraz naszej wdzięczności i głębokiego uznania. Przyjmijcie je, prosimy, nasi drodzy Przyjaciele, jak bukiet kwiatów zebranych z naszego ogrodu, aby przyozdobić Wasze mieszkania w tym czasie obchodów świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, którym towarzyszą nasze modlitwy zanoszone przez nas za wstawiennictwem Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy. Niech Najświętsza Maryja Panna wstawia się za nami i za całym światem.

S. Sabine Ramasinoro SCJ

Wsparcie dla Marany można przesyłać za pośrednictwem Referatu Misyjnego Ojców Jezuitów w Krakowie, na adres:
REFERAT MISYJNY
TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO
PROWINCJI POLSKI POŁUDNIOWEJ
Mały Rynek 8, 31-041 KRAKÓW
Nr konta: 50 1240 2294 1111 0010 2222 3570

Z dopiskiem: „dla Marany” lub „dla trędowatych na Madagaskarze”
Za wszystkie złożone ofiary na rzecz szpitala dla trędowatych wybudowanego na Madagaskarze przez bł. Ojca Jana Beyzyma SJ składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.

Posted in Bł. Jan Beyzym SJ, Marana, Podziekowanie, Szpital dla trędowatych and tagged , .