O MIŁOŚCI, KTÓRA …

„Miłość staje się troską człowieka i posługą dla drugiego. Nie szuka już samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczęściem; poszukuje dobra osoby ukochanej: staje się wyrzeczeniem, jest gotowa do poświęceń, co więcej, poszukuje ich”. (Benedykt XVI, Deus caritas est, 6) 18 sierpnia 2012 r. minęła dziesiąta rocznica wyniesienia do chwały ołtarzy jezuickiego kapłana bł. Jana Beyzyma, […]