POSŁUSZEŃSTWO OJCA JANA BEYZYMA SJ

Święty Ignacy Loyola wśród cnót zakonnych – obok miłości roztropnej (caritas discreta) – najwyżej cenił posłuszeństwo. Jest to posłuszeństwo ugruntowane w wierze i zaufaniu do Boga, który przez przełożonych i ich rozkazy objawia podwładnym swoją wolę i rządzi nimi, uzupełniając ewentualne braki przełożonych. Jest to równocześnie posłuszeństwo z istoty swej apostolskie, misyjne dla szerzenia i […]