ZAKOŃCZENIE KONKURSU „BEYZYM – KTO TO TAKI?” I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszony w biuletynie „Misyjnym Szlakiem”, nr 2020/1(21) konkurs dla uczniów spotkał się z zainteresowaniem wśród szkół z południowej Polski. W nietypowej atmosferze epidemii oraz nauczania zdalnego znaleźli się uczniowie, którzy zmotywowani przez swoich nauczycieli czy rodziny przygotowali prace konkursowe. Organizatorzy otrzymali listy Jana Beyzyma do rodaków i listy współczesne inspirowane potrzebami misji od uczniów klas V– VIII szkół podstawowych z Tych, Bytomia, Katowic, Libiąża i Krakowa. Już teraz na wstępie serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom odwagi podjęcia trudu przygotowania się do udziału w konkursie, a następnie opracowania pracy literackiej! Dziękujemy i gratulujemy Nauczycielom i Opiekunom Uczestników, którzy inspirowali i wspierali uczniów – Państwa praca to misja na miarę budowy szpitala w Maranie!
Nadesłane prace urzekały oryginalnością ujęcia tematu, kreatywnością autorskich opisów miejsc i emocji bohaterów, wykorzystaniem faktów z biografii Bohatera czy historii Marany oraz językiem, czasem świadomie archaizowanym lub poetycko stylizowanym.

LAUREACI KONKURSU

Miejsce Imię i nazwisko Ucznia Adres szkoły Opiekun Ucznia

I

miejsce

ex

aequo

Aleksandra Kocot Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu p. Patrycja Gębczyk
Antoni Zakrzewski Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie ks. Robert Piwowarczyk

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE

Imię i nazwisku Ucznia Adres szkoły Opiekun Ucznia
Oliwia Chwolka Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach p. Marta Bielińska
Karolina Pędziałek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu ks. Maciej Medes
Natasza Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach p. Szczepaniak
Maria Śrutek Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach p. Agnieszka Banasiak
Natalia Śrutek Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach p. Agnieszka Banasiak

LAUREATOM I WYRÓŻNIONYM ORAZ ICH OPIEKUNOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Jako jury konkursu mamy ogromną nadzieję, że zdobyta wiedza i wyzwolone emocje nie tylko posłużą popularyzacji wiedzy na temat bł. Jana Beyzyma, ale także przyczynią się do rozwijania odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby otoczenia, także w obecnym nadzwyczajnym czasie. Dyplomy dla laureatów oraz wyróżnionych zostaną przesłane elektronicznie. Mamy nadzieję, że po wakacjach będzie możliwość spotkania się na rozdaniu nagród. W razie gdyby było to niemożliwe – nagrody prześlemy pocztą.

Jury
Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego
„Beyzym – kto to taki?”

Posted in Polski.