DRUGIE PRZYJŚCIE JEZUSA. IKONA WEDŁUG KIKO ARGUELLO

Obraz znajdujący się w Kaplicy Męczenników przedstawia drugie przyjście Chrystusa. Opiera się na tradycyjnym przedstawieniu ikony „Sąd Ostateczny" pochodzącej z 1400 roku. Autorką obrazu jest Augustyna Krasij. Autorka wzorowała się na ikonie namalowanej przez Kiko Arguello, która znajduje się w Domus Galilaeae w Izraelu, na Górze Błogosławieństw.

U góry ikony Bóg Ojciec, który stworzył wszechświat, gwiazdy i planety, trzyma Torę. Wokół Niego znajdują się kręgi, trony, panowania, archaniołowie... To stworzenie nieba i ziemi. Po prawej stronie mamy drugie przyjście Chrystusa. Przyjściu Chrystusa towarzyszą aniołowie: dwaj aniołowie zwijają wszechświat z księżycem i gwiazdami, jak zwija się pergamin. Z kolei w widocznej obok Jezusa ciemnej plamie - czarnej dziurze symbolizującej nieobecność światła - są czarni aniołowie - diabeł. Diabeł jest niczym, dlatego jest czarny. Istnieje dla żyjących w grzechu i doświadczających nudy, czyli „martwego czasu", który rodzi w człowieku wrażenie, że spełnia dzieła bez wartości.

Co jest wartościowe w naszym życiu? Co naprawdę jest cenne w życiu człowieka? Wszystko się kończy. Wielkie budowle mają swój koniec, kultura, książki. Wszystko przemija. Tylko jedna rzecz się nie kończy: miłość! Dobro, które czynisz swojemu bratu! Sztuka ma także swoją wartość jako pomoc w miłości.

Dalej na naszej ikonie widnieją aniołowie trzymający w swoich rękach narzędzia Męki Chrystusa. W centrum Jan Chrzciciel i Dziewica Maryja, którzy zstąpili z nieba, aby wstawiać się za narody. Są tu także Adam i Ewa, pierwsi rodzice, oraz dwunastu Apostołów, którzy będą sądzić narody. Wśród sądzonych są wskazujący na Chrystusa Żydzi, za nimi muzułmanie, a po nich wszystkie inne narody. Po prawej stronie ikony są też aniołowie, którzy trąbią i wzywają morze i ziemię do powstania. Dalej umarli, którzy zmartwychwstają, i ryba, która coś z siebie wyrzuca...

Na środku ukazano narzędzia Męki Chrystusa i Ewangelie. Powyżej dwaj aniołowie przekazują zwoje z życiem nagiej osobie, która symbolizuje duszę sądzoną przed tronem Męki Chrystusa. Wszyscy bowiem będą sądzeni w majestacie Miłości, która została za nas ofiarowana. To Miłość, którą otrzymaliśmy i która zmienia ludzkie życie. To człowiek decyduje, czy zmieni swoje życie. Można świadomie wybierać zło, są bowiem tylko dwie drogi: droga życia i droga śmierci. Jezus Chrystus daje nam możliwość nawrócenia i ukierunkowania naszego życia ku dobru, ku zbawieniu. Człowiek jest jednak wolny!

Pod tronem, na którym umieszczono Ewangelie, widnieje dłoń i waza ze wszystkimi łzami cierpienia na świecie, które zebrał Bóg. Cierpienie ludzkie nie jest czymś głupim i niepotrzebnym. W dłoni mamy też małe figury - to ludzie zabici w łonach swoich matek. Następnie ukazana została dusza - jej anioł stróż przeszkadza demonowi przechylić szalę na stronę szatana. W dalszej kolejności został przedstawiony diabeł i siedem grzechów głównych. Po lewej stronie jest Dziewica Maryja w Raju między innymi ze św. Pawłem, otwierającym bramę sprawiedliwym św. Piotrem czy Salomonem. Raj jest obrazem niebieskiego Jeruzalem.

Zgodnie z tradycją na dole ikony widnieje konstrukcja w formie chrzcielnicy. W centralnym miejscu widać tu postać przywiązaną do kolumny. Według niektórych znawców tematu to osoba żyjąca w świecie, która związuje swoje życie z rodziną, pracą, codziennymi przyjemnościami. Krótko mówiąc, to poganin, który wierzy, że prawda to owa kolumna, do której jest przywiązany, chociaż prawda jest zupełnie inna. Żyjemy w świecie, do którego przychodzi Chrystus, w którym możemy być potępieni, ale w którym jest też niebieskie Jeruzalem.

Owa figura jest bardzo ważna, ponieważ symbolizuje to, co robimy, kiedy negujemy nasze życie.

Opracowanie o. Henryk Dziadosz SJ

na podstawie tekstu

autorstwa samego twórcy ikony

Kiko Arguello

Posted in Polski.